top of page
רקע.png

קול קורא לתוכנית

'מהשטח' היא תכנית בהובלת ארגון חותם והקרן לעידוד יוזמות חינוכיות,  שמטרתה קידום שוויון הזדמנויות מהשטח באמצעות ביסוס תפקיד רכז/ת יזמות בית ספרי. 

יש לנו אמונה כי נשות ואנשי החינוך בשטח הם הגורם המשמעותי ביותר עבור הילדים והילדות, להם הידע והמומחיות הנדרשים לקידום תהליכים חינוכיים משמעותיים.

רכז/ת יזמות בית ספרי יעודדו מורים ליזום ולהוביל תהליכים חינוכיים פורצי דרך ומקדמי שוויון הזדמנויות, בקרב המורים והתלמידים כאחד

 מהשטח.png

הקול הקורא יישאר פתוח עד לתאריך 31.05.2023  (כולל)

overhead-portrait-young-people-with-laptops-smartphones-sitting-together-floor-students-wr

ייבחרו רכזי 'מהשטח' – רכזי יזמות בית ספריים שיעברו תהליך מעמיק של הכשרה בנושאי מנהיגות, פיתוח יזמות וקידום שוויון הזדמנויות. 
רכז/ת היזמות יקימו קהילת יזמות בית ספרית, אותה ילוו וינחו באופן קבוצתי ואישי. 
תהיה אפשרות לקבלת מענק כספי למימוש היוזמות בהתאם לעמידה בתנאי הסף של קרן ההגשמה.
רכז/ת היזמות יקבלו גמול השתלמות של 60 שעות. 

מסגרת התכנית

בתי ספר הפועלים בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית בישראל
הקצאת שעתיים שבועיות לתפקיד 'רכז/ת יזמות מהשטח'
חיבור בית ספרי ותפיסת הניהול לשיוויון הזדמנויות
מתן גיבוי ותמיכה ביוזמות צוותי חינוך

התחייבות בית הספר והרכז/ת להשתתפות ב-3 מפגשי למידה פנים אל פנים ו-7 מפגשים מקוונים. כלל המפגשים יתקיימו בימי ג'.

3-4 שנות ניסיון בחינוך במערכת הפורמאלית
חשיבה יזמית וזהות יזמית
בעל/ת תפיסה מערכתית
יכולת הובלת צוות וחניכת עמיתים

תנאי סף להצטרפות לתוכנית: 

פרופיל הרכז/ת: 

פרטים

למה כדאי לבית הספר לקחת חלק בתכנית?

הנכחה של נושא שוויון ההזדמנויות בבית הספר

264 [Converted]-01.png

חיבור בית הספר לקהילה ומיצובו כמקום מרכזי בחייה

264 [Converted]-01.png

קידום תרבות יזמית בקרב צוות בית הספר

264 [Converted]-01.png

הגברת מוטיבציה ותחושת שייכות וגאווה של צוות ותלמידות/ים 

264 [Converted]-01.png

הבנייה והכשרה מקצועית של מוביל\ת יזמות בית ספרית

264 [Converted]-01.png
264 [Converted]-01.png

פיתוח יוזמות המקדמות שוויון הזדמנויות בבתי הספר

264 [Converted]-01.png

אופק התפתחות מקצועי ואישי לנשות ואנשי צוות

יצירת פלטפורמה להעצמת מורות ומורים על ידי כוחות פנימיים

264 [Converted]-01.png
למה

הקול הקורא יישאר פתוח עד לתאריך 31.05.23 (כולל)

מנהלים ומנהלות המעוניינים להשתתף בתכנית, מתבקשים למלא את הטופס המצורף במלואו

קשר

לפרטים נוספים ושאלות ניתן ליצור קשר:

 danielgr@tfi.org

tal@keren-yozmot.org.il

bottom of page